Over Rollercoasterhero.nl

Interview met Hester Verberkt

Wie is Rollercoasterhero.nl?

Van jongs af aan ben ik geboeid, geïntrigeerd doorveerkracht, uitstijgen boven je ellende en alles wat hieraan bijdraagt. Laterleerde ik dat dit ook mijn survivalstrategie is: een manier om tegen de onmachten machteloosheid van je situatie te vechten of je ertegen te verzetten.

Waarom start je iets als Rollercoasterhero.nl?
Mijn achtergrond is sociale wetenschappen. Binnen mijn studie heb ik veel onderzoek verricht naar het effect van ernstige chronische ziekten op het gezin, op pubers, op broers en zussen van en chronisch zieken zelf. De ‘positieve’ effecten (zingeving, altruïsme, verdieping) en de ‘negatieve’ effecten (angst, verdriet, verzet). Dit leidde tot tal van publicaties en media-aandacht. Het ging om een ‘vergeten groep’. De focus lag en ligt nog steeds op de chronisch zieke zelf. Dus wat mij betreft mag er naast voor de krachtpatsers die met hun ziekte dealen, ook meer aandachtzijn voor die andere rollercoaster heroes!

Wat maakt jou geschikt voor Rollercoasterhero.nl?
Zowel vanuit werk als privé heb ik ervaring met de impact van terminale ziekte en de dood. Vanaf eind jaren ’90 werkte ik in de zorg en welzijnssector. Een kleine twintig jaar ben ik bestuurslid geweest van de Stichting Cura et Libertas (‘zorg en vrijheid’). De stichting richtte zich op regie over het eigen leven kunnen houden bij ernstige chronische ziekte.
Van 1999 tot 2002 heb ik voor een patiëntenorganisatie gewerkt. Ik was verantwoordelijk voor in brede zin de empowerment van chronisch zieke jongeren.
Vanaf 2002 werkte ik als consultant en coach. Ik coach individuen, groepen en organisaties. Sinds 2009 werk ik als manager, coach en adviseur binnen organisaties in het publieke domein.
Ik heb diverse opleidingen en trainingen gevolgdom mensen en groepen te coachen. In mijn dagelijks werk als peoplemanager en coach maak ik veel gebruik van positieve psychologie en omdenken. Ik denk in oplossingen en creëer een positieve vibe, want werken doe je beter met plezier. Ik leg gemakkelijk contact en ben een netwerker. Een belangrijke kwaliteit is mijn daadkracht. Vaak moet je het gewoon gaan doen, stap voor stap. Ik geloof dat leerervaringen de verandering waar je doorheen gaat betekenis geven. Ga het gewoon doen en wacht niet tot alles op twee cijfers achter de komma berekend is.

Waar komt je gedrevenheid vandaan omRollercoasterhero.nl op te richten?
Naast via werk, ken ik de mensen voor wie ik dit doe ook privé. Sterker nog, ik behoor tot deze groep! Op meerdere fronten en vanuit verschillende rollen ben ik ervaringsdeskundige.
Ik ben opgegroeid met een broer met de spierziekte van Duchenne, Bart heette hij. Ik weet als geen ander wat het betekent om de dreiging van de dood als vast onderdeel van je dagelijks leven te hebben. Doorzijn overlijden in 2003, 30 jaar oud, ben ik door het proces van verlies en rouwverwerking gegaan.
Hetzelfde geldt voor de langdurige ziekte(Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en COPD) en het overlijden van mijnvader in 2015. Een heel ander proces dan in 2003.

Beginseptember 2016 werd bij mijn beste vriendin longkanker geconstateerd met eenprognose van ‘ongeveer nog een jaar te leven’. Van dichtbij maakte ik de impactmee die dit op haar, haar jonge gezin en naasten heeft. Ze is op 4september 2018 overleden.

Ik geloof in maatwerk. Niets is hetzelfde als bijeen ander en toch kennen de processen dezelfde fasen. Hoe je die invult, isuniek.                                                                         

Is deze blog of de site van Rollercoasterhero.nl eenhobby of een bedrijfje, hoe moeten we dat zien?
Deze inspiratieblog is iets wat ik gewoon moest starten. Er ging een innerlijke drive vanuit die niet te stoppen was. Ik heb met de inspiratieblog geen commerciële doeleinden. Ik hoop vooral mensen te raken, te inspireren, krachtiger te maken.
Ik werk fulltime en heb twee jonge kinderen (5 en3), een man en een kat. Daarnaast vullen familie en vrienden de overgrote meerderheid van mijn ‘vrije tijd’.
De beschikbare tijd voor Rollercoasterhero.nl is dus beperkt.
Maar, alles wat ik aandacht geef, groeit. Dus ik vertrouw erop dat het vroeg of laat de tijd krijgt die nodig is!